สู่สถานพักผ่อน สำหรับผู้รักธรรมชาติ
สงบ ซ่อนเร้น บนเชิงผาแห่งไอเย็น ที่ส่งมาตามช่องแม่น้ำโขง
ต่อตรงจากหิมาลัย ริมห้วยเหิน เหนือหุบเขากลางทะเลเมฆหมอก
ระหว่างวนอุทยานแห่งชาติ
ภูเรือ, ภูผาสาด  และ  ภูครั่ง  
ที่เขียวขจี ติดทางหลวงแผ่นดิน
คุ้มค่าสำหรับการพักผ่อนตามแบบโลกอิสระส่วนตัว 
หรือคณะครอบครัวปลอดจากมลพิษหรือสิ่งรบกวน ภายนอก
ในเรือนพักที่สงบปลอดโปร่ง ใต้แมกไม้ ริมธารน้ำไหล เย็นสบาย
ที่สัมผัสสุขได้ โดยไม่ต้องเสพ เรียบง่ายหลากสีด้วย
ดอกไม้ผีเสื้อ
เพลินเสียง หริ่งแมลง นกร้อง ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี

 
 
 
 
 
 

Copyright© 2000 All Rights Reserved

  Visitor Number

English version